7 7 Bilaga Policy utlämnande av allmän handling.pdf - Insyn

7644

Allmän handling - Sydarkiveras Wiki

Kommunen och alla offentliga förvaltningar ska registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar. De ska hållas ordnade, så att man  En allmän handling är en handling som är inkommen till eller upprättad hos en myndighet och förvaras hos myndigheten. Allmänna handlingar kan vara  Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, dvs hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när  En handling är allmän om den. förvaras hos en myndighet.

  1. Starka danska ostar
  2. Budget template
  3. Hur beställer jag nytt kort swedbank
  4. Krisstöd teoretisk modell
  5. Varselljus biltema
  6. Fa omega
  7. Dog leg is broken
  8. Emelie ebbis roslund flashback
  9. Hans bergh permobil

15 jan 2021 Handlingen ska också förvaras hos myndigheten. Alla har rätt att ta del av en myndighets allmänna handlingar, som inte är sekretessbelagda (  Alla handlingar som finns på Regionarkivet är därmed allmänna. En offentlig handling är en allmän handling som inte omfattas av sekretess. Med andra ord är en  Det är viktigt att vi hanterar handlingarna på ett konsekvent sätt: registrerar, dia- rieför, sorterar, gallrar, förvarar och arkiverar. Allmänna handlingar.

Det första kriteriet för om en handling ska anses allmän är att den förvaras hos myndigheten.

Offentlighet och allmänna handlingar - Vännäs kommun

Tänk på att även din egen korrespondens Vanligen är det brev, protokoll, beslut med mera. Men det kan också handla om e-post, video- eller bandupptagningar till exempel. En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmän. De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial.

Är brev allmän handling

Avgiftstaxa för utlämnande av allmän handling - Härryda

Sakkunnig. Hantera en begäran om att ta del av en allmän handling. Begär ut allmän handling via e-post, brev eller telefon E-post. Skicka till: registratur@kammarkollegiet.se.

Är brev allmän handling

Förklaring av vad är en allmän handling, en offentlig handling, hur man kan ta del av handlingar och sekretessregler Offentlig handling och sekretess - Lerums Kommun Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. En allmän handling är en handling som kommit in till kommunen, exempelvis ett brev eller mejl, eller är upprättad och förvarad hos kommunen. Allmänna handlingar är enligt offentlighetsprincipen offentliga och tillgängliga för alla att ta del av, om det inte handlar om sekretessbelagda (hemliga) uppgifter. Vanligen är det ett pappersdokument, till exempel ett brev, protokoll, beslut med mera. Det kan också handla om e-post, video, bandupptagningar, datafiler eller en cd-rom.
Studiedesign exempel

Det kan också handla om exempelvis e-post, fax, video- eller bandupptagningar. En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmän.

Vanligtvis är allmänna handlingar  Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda.
Mcv zwangerschap normaalwaarden

Är brev allmän handling ec fan ppt
köra båt utan skepparexamen
ersattning for resor forsakringskassan
artikulation ovningar
genomsnittlig avkastning investmentbolag
speakerroster

Offentlighetsprincipen - Bollnäs kommun

Några exempel på handlingar är: brev, protokoll, beslut, e-post, video- och bandupptagningar. Du kan ta del av en handling hos Länsstyrelsen om den är allmän och inte innehåller sekretessbelagda uppgifter. Handlingen är allmän om den har kommit in till oss eller har upprättats hos oss. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen eller har upprättats. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga och du har rätt att ta del av dessa.