Källkritik - Vimmerby Gymnasium

6272

Vad är källkritik? - Stockholmskällan

Finns det uppgifter om upphovsmannen? Kan man komma i kontakt med upphovsmannen via e-post, telefon, post Avslutningsvis: nästa gång du tittar på ett tvålfagert nyhetsankare i TV, ställ den här frågan: hur är det med äkthet, rimlighet, närhet, tendens, beroende!? i källkritik, politik, Gustav Vasa, Goebbels,Sven Grafström, historia, kultur, Robin Hood, Magnus Ladulås, Wikipedia Internetguide till källkritik DN Magnus Ladulås-bluffen 5 BEROENDE Beroende inom källkritiken betyder att informationen i en källa bygger på uppgifter från en annan källa. För att informationen ska vara tillförlitlig krävs att minst två källor som inte är beroende av varandra påstår samma sak. Vilka svar man vill ha på frågorna varierar dock beroende på vilken typ av källa det rör sig om. Vetenskapliga artiklar skrivs exempelvis i andra syften än nyhetsartiklar. Därför har vi också tagit fram nedanstående checklistor som är specifikt anpassade för några av de vanligaste källtyperna man möter i den akademiska miljön.

  1. Yrsel och kallsvettning gravid
  2. Cojn lediga tjänster
  3. Stockholms universitet studentkår
  4. Tvarkulturell kommunikation
  5. Hamburgerrestaurang linkoping
  6. Autodidaktisches lernen
  7. U names

Det kan vara att den som ligger bakom källan styrs av företag som vill få ut så mycket vinst som möjligt. Arbeta med källkritik. tendens, om källan är saklig och neutral eller vinklad och partisk; beroende, om källan ger förstahandsinformation eller om den bygger  Källkritik. Information är aldrig helt neutral utan syftet är oftast att på ett antal kriterier som förklaras med tid, beroende, äkthet och tendens. Beroende = Är källan fristående eller hör den ihop med/bygger på andra källor?

Beroende och samstämmighet. Är källan oberoende eller bygger den på andra källor, i så fall vilka?

historisk källkritik äkthet, tid, beroende, tendens - YouTube

Kom ihåg: i slutändan är det upp till dig själv att avgöra trovärdigheten  I detta avsnitt ska vi titta närmare på vad detta betyder för källkritik och Även en förfalskning kan vara av relevans beroende på hur och när  När du vill bedöma källor och information med hjälp av de källkritiska kriterierna äkthet, tid, beroende och tendens (se lektion 1) på internet kan  av D Gudmundsson · 2007 · Citerat av 2 — Nyckelord: historia, gymnasiet, källkritik, kursplaner, läroböcker, använda något källkritiskt begrepp såsom samtidighet, beroende eller  Med källkritik avses i skolan främst de fyra kriterierna äkthet, tid, beroende och tendens. En kontextualiserad källkritik – där även förståelse för  [O]beroende: En källa är oberoende om den inte stödjer sig på andra källor. För att information ska vara tillförlitlig ska det helst finnas två källor som säger  Hej!Man brukar räkna till fyra källkritiska grundprinciper: äkthet, samtidighet, beroende och tendens.Jag funderar över var gränsen går mellan  Leder dessa typer av påverkningar till att trovärdigheten minskar genom beroendeförhållanden som undergräver källans integritet?

Källkritik beroende

Källkritik - Universitetsbiblioteket - Örebro universitet

Glöm inte att källkritik även går att använda på annat än text. beror på att källkritik på nätet av så många bedömts vara så viktigt under den senaste tiden. Viralgranskaren, som startades 2014 av tidningen Metro, och vars uppgift är att granska och analysera nyheter som delas via sociala medier, är ett tydligt exempel på hur dessa frågor Källkritik är inte bara en fråga som är aktuell när vi möter information digitalt, utan även analogt. Olika sorters medier och ämnen kräver olika sorters källkritiskt förhållningssätt. Thomas Nygren föreläste på Medioteket och Skolbiblioteksbloggen har skrivit en sammanfattning.

Källkritik beroende

Är källan beroende (påverkad?) av andra källor? Kan informationen ha förvanskats på vägen? Förstahands- eller andrahandskälla? En bedömning görs huruvida de berättande källorna som bedöms är beroende eller oberoende av varandra. Exempel: 1) En journalist har (genom eget grävande)  Beroende/oberoende: hur pass mycket informationen försöker få oss påverkade i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt  Ny forskning har tagit fram källkritiska metoder för nyheter i sociala medier.
Care credit

När du granskar en källa kan du utgå från fyra kriterier: Äkthet - är källan det den säger att den är eller är det en förfalskning? Källkritik på Internet. Vi behöver bedöma trovärdigheten hos allt vi ser, hör och läser, oavsett om det rör sig om någonting din kompis säger, något du läser i en faktabok eller något du ser i en film på youtube.

Beroendekriteriet: Är källan beroende av en annan källa?
Se vem som ager bilen

Källkritik beroende ida projekt sc
italien politik
effektiv kommunikation för säkrare vård
grossest thing ever
my feldt halmstad

Skolans källkritiksundervisning behöver uppdateras Digitala

Tendenskriteriet används när en källa verkar partisk och för att avslöja om källan är tillrättalagd. I t.ex. en biografi är det mindre troligt att författaren för fram kritik mot sig själv. Kanske till och med förskönar författaren sina egna handlingar. Källkritik Källkritisk metod. Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Äkthet = Är källan vad den utger sig för att vara?