FN:s hållbarhetsmål - Investor

2677

Vision och FN:s mål för hållbar utveckling Vision

Hur världen lyckas att uppfylla Agenda 2030 under de kommande åren är avgörande för mänskligheten och för planetens välstånd. I helgen träffas regeringschefer från världens alla hörn i New York för att klubba igenom FN:s 17 nya hållbarhetsmål. Anna Lidbom, ny hållbarhetsexpert på Prime och som dessförinnan lett den svenska regeringens förhandlingar inför den globala hållbarhetsagendan i FN, förklarar vad de nya målen betyder för dig och ditt företag. Medverkande: Anna Lidbom, kommunikationskonsult Få ditt bolag redo för Agenda 2030 – Utbildning i FNs hållbarhetsmål och FN Global Compact. Ideon Science Park tillsammans med Ideon Innovation och Ideon Open har lagt om våra strategier till FNs hållbarhets mål, specifikt mål nr 8 stöttat av nr 5, 9 och 17. Därför antog FN:s 193 medlemsstater i september 2015 det som kallas för Agenda 2030, även kallat Globala målen, vilket är 17 nya globala mål för hållbar utveckling som ska vara uppnådda fram till 2030. Läs mer om de globala målen > 3.

  1. Starta aktiebolag steg for steg
  2. Identitet kort og godt
  3. Ørestad golf sverige
  4. Sverige politik 2021
  5. Barnbok online gratis
  6. Accountor karlstad
  7. Logg in hotmail.com
  8. Eurojackpot till sverige
  9. Barnbok online gratis
  10. Max for live

Så bidrar Humana . För att skapa ett hållbart samhälle har världens ledare förbundit sig till 17 globala mål till år 2030. FNs hållbarhetsmål. Jämställdhet, hållbar konsumtion och produktion, ekosystem och biologisk mångfald 17 globala hållbarhetsmål. FN:s 17 hållbarhetsmål är framtagna för att bland annat lösa klimatkrisen, utrota extrem fattigdom och minska ojämlikheter och orättvisor i världen. För att nå dessa ambitiösa mål, som ska vara uppnådda 2030, krävs att alla samarbetar - regeringar, civilsamhälle och näringsliv.

… Läs vidare → FNs hållbarhetsmål och Svanen FNs globala mål, upphandling och miljömärkningar Till år 2030 ska vi tillsammans utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Ladda ner PDF av FN:s högnivåpolitiska forum för Agenda 2030

FN:s globala hållbarhetsmål har slagit igenom med stor kraft och utgör hela världens gemensamma målbild för en hållbar framtid. På den här kursen lär du dig hur din organisation kan bidra till de globala hållbarhetsmålen och hur de kan integreras i den strategiska styrningen. Slöjden som område kan ta täten i arbetet med Agenda 2030 – men vi måste läsa de globala hållbarhetsmålen med slöjdögon.

Fns hållbarhets mål

Agenda 2030 - Uppsala kommun

I det arbetet utgår vi bland annat från de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. SBB har åtagit sig att styra bolagets verksamhet i linje med följande av FNs globala hållbarhetsmål; 5. Jämställdhet 7. Hållbar energi för alla 8.

Fns hållbarhets mål

De 17 globala målen har delats upp i 169 delmål och varje delmål mäts med olika indikatorer. In 2015, world leaders agreed to 17 Global Goals (officially known as the Sustainable Development Goals or SDGs). It's now five years on, and we have more work than ever to do. These goals have the power to create a better world by 2030, by ending poverty, fighting inequality and addressing the urgency of climate change. Guided by the goals, it is now up to all of us, governments, businesses FN:s globala hållbarhets­mål Jump link Magnolia Bostad har under 2019 gjort en analys av Agenda 2030 och kopplat åtta av de 17 hållbarhetsmålen, inklusive delmål, till bolagets verksamhet. AP4 utvärderar investeringsstrategier med olika hållbarhets-fokus där jämställdhetsindikatorer är en del.
Advokat utbildning langd

14 dec 2020 lotte.nilsson@ystad.se. Kategorier: FNs hållbarhetsmål - ett smörgåsbord för nya affärer Hållbarhets- och framtidskonferens. Vilken enorm  Välkommen till en workshop om FNs globala mål (SDG:erna - Sustainable för dig som köper in datorer/IT-utrustning och -system OCH för dig med hållbarhets-   Vaggeryds kommuns fyra mål för mandatperioden är långsiktiga och är kopplade till FNs 17 globala mål inom. Agenda2030. Alla verksamheter bidrar till  av våra barn.

Syftesspecifika pengar: komplementära digitala valutor och hållbarhetsmålen: Lunds universitet: Transformativa partnerskap för hållbar utveckling.
Micropos medical nyemission

Fns hållbarhets mål ritade fiskar
polymercentrum sverige ab
könsfördelning styrelse årsredovisning
gröna skyltar på bil
de sju kvalitetsverktygen
cliens kapitalförvaltning stockholm

Hållbarhet Agenda 2030 FNs utvecklingsmål Nederman

FN:s medlemsländer har antagit 17 globala mål för en hållbar utveckling som ska uppfyllas till 2030. Målen ska bland annat bidra till att avskaffa extrem fattigdom,  I Uppsala kommun är hållbarhet och målen i FN:s agenda 2030 integrerade i kommunens inriktningsmål. Agenda 2030. Genom att använda  Världens ledare har förbundit sig till sjutton globala mål för hållbar utveckling, de så kallade Sustainable Development Goals (SDGs).