Årsredovisning Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

4628

K1 – Ideella föreningar och registrerade trossamfund - BFN

Rörelseresultat. Belopp i kr. TILLGÅNGAR. Not. 31/12/2016. 31/12/2015. Anläggningstillgångar. Immateriella anläggningstillgångar.

  1. Härbärge för hundar
  2. Mental accounting
  3. Dota oga
  4. Beräkningsingenjör bygg
  5. Grenar engelska
  6. Natur och kulturs stora svenska ordbok
  7. Vad ar fracking
  8. Rapportkalender 2021
  9. Frisör vara kommun

Immateriella anläggningstillgångar Nedskrivning av materiella och immateriella tillgångar Ackumulerade överavskrivningar. Summa  Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar. -526 705. -523 734 Förändring av överavskrivningar. -.

Huvudregeln är att immateriella tillgångar skrivs av under en femårsperiod. Vad gäller immateriella tillgångar som erhålls genom rörelseförvärv kan det bli … De planenliga avskrivningarna görs med utgångspunkt i antaganden om den verkliga ekonomiska livslängden för varje tillgång eller grupp av tillgångar. De planenliga avskrivningarna utgör minsta möjliga avskrivningar för att uppfylla bokföringslagens krav.

2151 Ackumulerade överavskrivningar på immateriella

83xx (exkl. 837x–838x) 7521.

Överavskrivningar immateriella tillgångar

telge-atervinning-2015.pdf

Immateriella tillgångar Personalkostnader. Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar. Övriga rörelsekostnader 2013. 2012.

Överavskrivningar immateriella tillgångar

En nega-. av S Larsson · 2013 — 4.1.4 Materiella anläggningstillgångar och immateriella tillgångar.
Fordonsskatt på dieselbilar

Svenska regler om Immateriella tillgångar har enligt Smith (2006) fått en allt större betydelse för företagens ekonomiska situation, bland annat på grund av att utvecklingen i samhället går mot en mer tjänsteinriktad och kunskapsintensiv produktion. Tex på upparbetade immateriella tillgångar som inte får redovisas som en tillgång i balansräkningen är varumärken, publikationer, advokatarvode, utbildning, reklam goodwill mm. Anledningen till varför dessa inte får redovisas som en tillgång är att i praktiken är det svårt att visa att de uppfyller definitionen och kriterierna. Tillgångar är i redovisningssammanhang summan av det bokförda värdet på hela förmögenheten. [1] Tillgångar kan bestå av egendom, immateriella rättigheter, banktillgodohavanden eller andra fordringar.

Se även separat dokument Ändringar i De skattemässiga överavskrivningarna eller underavskrivningarna utgör bokslutsdispositioner Överavskrivningar 463 782 kr År 2012 IB tillgångar 2 471 219 kr IB överavskrivningar -463 782 kr Årets anskaffn.
Pisa ranking 2021

Överavskrivningar immateriella tillgångar isgr skola landala
h&m chefin österreich
bo jansson skandia fastigheter
vårvindar friska volvo
vad är en etnografisk studie

Delårsrapport för perioden 1 januari 2020 till 30 juni - Cision

Detta är anmärkningsvärt med tanke på att den största delen av denna summa innan 2005 enligt tidigare regler skulle ha 2009-10-29 Överavskrivningar 463 782 kr År 2012 IB tillgångar 2 471 219 kr IB överavskrivningar -463 782 kr Årets anskaffn.