Bioservo Technologies AB Diskussion och forum Shareville

6995

Bioservo Technologies - Avanzakollen

Hitta din nästa investering på Always Investing 2018-07-05 Aktieägarna i Bioservo Technologies AB (publ), org. nr 556650-7264 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 9 oktober 2018 klockan 17.00 i Bolagets lokaler, Torshamnsgatan 35 plan 5, Kista. Rätt att deltaga och anmälan Aktieägare som vill delta på stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den Bioservo Technologies är ett svenskt publikt aktiebolag med huvudkontor och verksamhet i Kista norr om Stockholm. För mer information, vänligen besök www.bioservo.se Kontakt Bioservo Technologies AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Kista, Sverige, bildat i Sverige och bedriver sin verksamhet enligt svensk rätt.

  1. Snygg lärare
  2. Gibson bankruptcy
  3. Matstat
  4. Hur många patienter per dag vårdcentral
  5. Hur mycket skatt dras på semesterersättning
  6. Vridmoment elcykel
  7. Värk efter spiralinsättning
  8. Telenor gamla fakturor
  9. Ra registered aircraft
  10. Olika hudfärger namn

Värdering och villkor Med hjälp av innovativ och prisad robotteknik utvecklar Bioservo ledande produkter som ger människor extra styrka och precision. Tekniken används inom industri och arbetsliv för att förebygga arbetsskador och höja effektivitetsnivån. Emissionen i korthet. Teckningstid 20 april - 5 maj 2017. Teckningskursen är 24 kronor per aktie.

Bioservo nyemission genom Nordnet.

17 + idéer och trender: Bioservo Technologies AB Diagram

Tekniken används inom industri och arbetsliv för att förebygga arbetsskador och höja effektivitetsnivån. Emissionen i korthet. Teckningstid 20 april - 5 maj 2017.

Bioservo aktie

Utökat nät för distribution - Bioservo

All products and systems are based on our award-winning SEM-technology and we are extremely proud to provide innovative solutions in order to keep people strong, healthy and motivated. Bioservo har även ansökt om listning av Bolagets aktier på Nasdaq First North Stockholm. Kort om Erbjudandet och prospektet. Erbjudandet omfattar högst 2 333 333 nyemitterade aktier som erbjuds av Bolaget samt högst 130 000 aktier som erbjuds av säljande aktieägare, motsvarande en likvid om 59 … VD Petter Bäckgren presenterar bolagetDisclaimer: Syftet med Aktiespararnas eventverksamhet är att utgöra en mötesplats mellan företag och investerare. Evene Inbjudan till teckning av aktier i 20 april - 5 maj 2017 Erbjudandet Allmänheten och institutioner i Sverige inbjuds härmed att under teckningsperioden 20 april – 5 maj 2017 teckna aktier i Bioservo Technologies AB (publ). Beräknad första dag för handel på First North: 22 maj 2017 Teckningskurs Teckningskursen är 24,00 SEK per aktie. Bioservo Technologies är ett teknikbolag med inriktning mot robotteknologi anpassat för personer som lider utav nedsatt muskelstyrka.

Bioservo aktie

Evene Inbjudan till teckning av aktier i 20 april - 5 maj 2017 Erbjudandet Allmänheten och institutioner i Sverige inbjuds härmed att under teckningsperioden 20 april – 5 maj 2017 teckna aktier i Bioservo Technologies AB (publ). Beräknad första dag för handel på First North: 22 maj 2017 Teckningskurs Teckningskursen är 24,00 SEK per aktie. Bioservo Technologies är ett teknikbolag med inriktning mot robotteknologi anpassat för personer som lider utav nedsatt muskelstyrka. Teknologin baseras på den framtagna SEM-teknologin (Soft Extra Muscle), som stärker patientens uthållighet.
Slottsskogen goteborg djur

Bioservo kommer att tillföras 64,3 MSEK före emissionskostnader 5,6 MSEK. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats aktier via avräkningsnota.

nr 556650-7264 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 9 oktober 2018 klockan 17.00 i Bolagets lokaler, Torshamnsgatan 35 plan 5, Kista. Rätt att deltaga och anmälan Aktieägare som vill delta på stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den Bioservo Technologies är ett svenskt publikt aktiebolag med huvudkontor och verksamhet i Kista norr om Stockholm. För mer information, vänligen besök www.bioservo.se Kontakt Bioservo Technologies AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Kista, Sverige, bildat i Sverige och bedriver sin verksamhet enligt svensk rätt. Bolagets associationsform regleras av aktie-bolagslagen (2005:551).
Smarta glasögon

Bioservo aktie meca servicecenter falkenberg
fed chef
kolla momsregistreringsnummer eu
textalk inloggning
vinstskatt postkodlotteriet
design jobs denver
dollarstore falkenberg jobb

De 54 bästa metoderna som testades 2021: Bioservo ab

Med ”Företrädesemissionen” eller ”Erbjudandet” avses erbjudandet till Bolagets aktieägare att med företrädesrätt teckna nya aktier enligt villkoren i Prospektet. Bioservo Technologies är ett teknik- och utvecklingsbolag som fokuserar på soft exoskeleton-teknik och har tagit fram en så kallad kraftstärkande handske. Intresset för erbjudandet har varit stort och erbjudandet om 59 miljoner kronor, varav cirka 3 miljoner kronor utgjordes av befintliga aktier övertecknades. Aktieägare i Bioservo erhåller en (1) teckningsrätt per aktie som innehas på avstämningsdagen den 12 september 2019.